Videomarkedsføring for og av samfunnsansvar

Godhet smitter

Dersom du får fram at bedriften din bryr seg og tar samfunnsansvar, vil godheten smitte og inspirere.

 

Dere tar kanskje allerede samfunnsansvar, uten at dere selv tenker over det? 

 

Det gir økt troverdighet dersom man viser at man står for ansvaret man tar.

Vi tror at en av de beste måtene er å gjøre dette på er gjennom video. 

I et samfunn med stadig flere bevisste forbrukere kan det lønne seg å tenke nytt når det gjelder markedsføringsstrategi. Ved å benytte seg av dette i markedsføring på riktig måte vil man:

- være en bidragsyter i verden

- styrke omdømmet

- øke lojaliteten

Ved å få fram samfunnsansvaret din bedrift tar, (CSR - corporate social responsibility) vil vi gjennom film skape engasjement. Dette kan være innen:

- menneskerettigheter

- miljø/klima

- arbeidsliv

- omgivelser/samfunn/verden (dyrevelferd, kosthold, fysisk/psykisk helse)

Ønsker du innspill? Ta gjerne kontakt med oss for en inspirerende prat.